Troverdighet -
hva vet du om forfatterens kvalifikasjoner? (utdanning, stilling, anerkjent)
- hvem eier nettstedet?
- mange skrivefeil?
Objektivitet - er kilden objektiv, partisk, balansert, ensidig,
forsøker forfatteren å overtale eller selge noe? finnes det interessekonflikter her?
Nøyaktighet - oppdatert? støtte i andre kilder? fakta eller meninger? kan informasjonen bereftes i andre kilder?
Egnethet (Passer dette meg?)
- dekker kilden emneområdet mitt?
hvem er det skrevet for?
Og her er enda flere spørsmål det kan være lurt å finne svar på
=====
  • Stemmer opplysningene med andre kilder?
  • Hvor finner du teksten? Er dokumentet feks. knyttet til en bestemt organisasjon?
  • Hvorfor er teksten blitt skrevet? Skal den overbevise, informere, harselere osv?
  • Når er teksten skrevet? Er informasjonen ny nok?
  • Er språket korrekt? Passer tonen i språket til temaet?
  • Er layouten profesjonell?
  • Er kilden sponset? Reklame?
  • Får du svar på det du trenger?
=====

I artikkelen deres skal dere beskrive kildene deres i en tabell som denne:

Overskrift eller tittel / Nettadresse / utgiver eller forfatter

Sammendrag av hovedsynspunktene

Egen vurdering av kilden

Troverdighet, Objektiv, Nøyaktig og Egnethet

Gunnar Tjomlid: Helsehilde våre om vann
http://blog.tjomlid.com/?p=3223
En kritisk gjennomgang av en bloggpost som Trine Grung
publiserte. Hun lot "HelseHilde" gjesteblogge. Temaet er vann og
hvor viktig det er.
Troverdig fordi det vises til kilder, graden av nøyaktighet er stor