DESIGNERBABY

Har du noen gang drømt om å bære på en helt unik designerbaby? En baby designet av deg? Med alle de estetiske faktorene eller talentene du skulle ønske du selv hadde? Hva er egentlig en designerbaby? Og er det riktig å skreddersy sitt eget barn?


Hva er en designerbaby?

Begrepet “designerbaby” ble først tatt i bruk journalister for å få frem et skremmende scenario. Det brukes ikke av forskere.
Når du hører ordet designerbaby tenker du kanskje på en vakker, liten baby i en dyr Gucciveske. Nei, det er ikke det. Det er en baby med endrede gener, enten det er valg av kjønn eller fjerning av sykdomsframkallende gener, så er det en designerbaby. Valg av kjønn blir vanligvis kun tatt i bruk hvis det er fare for en genetisk arvelig sykdom knyttet til et kjønn.
Det er ikke bare endring av gener som fører til en “designerbaby”. Fjerning av fostre med uønskede gener eller handicap går også under denne betegnelsen. Foreldre kan også velge å få et barn til med en spesiell type vev -eller blodtype for å redde det første barnet som trenger friske gener. Disse problemstillingene skaper mye debatt om hva som er riktig eller galt. Dette skal vi gå nærmere inn på senere.
Forskere har nå klart å modifisere embryoer slik at genene blir endret og snart vil vi kunne velge selv hvordan barnet skal se ut. Det er nettopp dette forskerne frykter; at vi vil bruke denne teknikken til å bestemme utseendet, når det egentlig burde brukes til å forhindre alvorlige sykdommer slik som cystisk fibrose og handicap slik som Downs syndrom.
Det er forskjellige metoder som brukes for å modifisere/manipulere genene til embryoet; Prøverørsbefruktning og preimplantasjonsteknikken[1]. Disse innebærer ikke endring av gener, men brukes mest for å forhindre arvelige sykdommer og handicap. Forskere er på god vei til å kurere barn med for eksempel cystisk fibrose[2] ved bruk av genterapi, der hvor skadede gener som fører til sykdom byttes ut med friske gener.(http://www.bionetonline.org)
Dette høres kanskje ikke ut som det du hadde forestilt deg i begynnelsen, men det er ikke langt unna før forskningen fører til at alle kan designe sin egen baby etter hvordan de vil at den skal se ut.


Hvordan lages de?

I preimplantasjonsdiagnostikk (PGD) kan man sjekke om fosteret kommer til å få sykdommer, men man kan også bestemme hvordan barnet skal se ut. Om barnet skal være høyt, lavt, brunt hår, blondt hår, blå øyne, brune øyne, grønne øyne, forskjellige talenter og mye mer.
Ved preimplantasjonsdiagnostikk bruker man prøverørsbefruktning. Man tar ubefruktede egg fra kvinnens livmor og befrukter hvert egg i en laboratoriskål. Det befruktede egget deler seg i flere og flere celler. Når det er kommet til åtte-cellerstadiet suges en av cellene ut fra det befruktede egget. Cellen blir gentestet.
Ved å velge hvordan barnet skal se ut tar man ut ubefruktede egg og befrukter de i laboratoriskåler. En celle er fjernet fra hvert embryo når de befruktede eggene har kommet til 8-cellerstadiet, delt seg til åtte celler hver, og blir testet for de ønskede genene. De som inneholder de ønskede genene blir plassert i kvinnens livmor. Dette gjør at det blir høyere garanti for at det blir et barn med de genene man ønsker.
http://www.playdecide.eu/node/1419


Designerbaby.jpg designerbaby1.jpg


Rett eller galt?

Vil det føre til lykkeligere foreldre og barn? Vil det føre til at vi mennesker blir friskere? Og vil vi bli vakrere? Og til sist, er det riktig?
Det finnes mange par som har mulighet til å få barn, men vil ikke føde disse fordi de vet at de har en genetisk sykdom som gjør at de enten dør under fødsel eller i veldig ung alder. Ved hjelp av teknologier som kan forandre på det genetiske systemet kan hjelpe disse foreldrene å få barnet de alltid har ønsket seg.
Det finnes også tilfeller hvor det førstefødte barnet har en alvorlig sykdom, og trenger hjelp fra en med samme gener. Da kan de lage et nytt barn som har akkurat de spesielle genene det førstefødte trenger for å leve et godt liv. Et eksempel på dette er Adam Nash som ble født i august 2000 i Colorado, USA ved hjelp av prøverør. Adams seks år gamle søster Molly led av en sjelden og dødelig type anemi. Foreldrene til Adam ønsket seg et barn nummer to, men han ble først og fremst skapt i håp om at han kunne redde søsteren. For Adam kostet det ingenting å redde søsteren. Så da endte de opp med to friske søsken, istedenfor et dødt et. Men hvordan vil han føle seg når han får vite at han ble født for å redde sin søster? Kommer han til å føle seg elsket for den han er?
(http://www.bion.no/filarkiv/2010/07/2002_2_s16_Designerbabies.pdf)
Det har også blitt hevdet at de siste 10 årene har 9 av 10 abortert bort fostre som har fått påvist Downs. Arbeiderpartiet ønsker nå å tilby gravide ultralyd allerede i uke 12 i håp om at det skal redde liv og gi kvinner trygghet i svangerskapet. Det er mange som er uenige i dette og det har skapt mange debatter. Er det riktig å fjerne et foster med et handicap? Er det ikke også et levende vesen? Dette er bare noen av de etiske spørsmålene man stiller i denne problemstillingen. (Aftenposten, 2011)
Skrevet av Marthe, Lise, Stine og Emilie

=
=


[1] Teknikk der det befruktede egget (fra prøverørsbefruktningen) kontrolleres for uønskede gener før det settes inn i livmoren igjen.
[2] Arvelig sykdom som fører til pustebesvær.Overskrift eller tittel / Nettadresse / utgiver eller forfatter

Sammendrag av hovedsynspunktene

Egen vurdering av kilden

Troverdighet, Objektiv, Nøyaktig og Egnethet

bionet.online
Informasjon om bioteknologi og genteknologi
"Hjemmesiden er udviklet af 8 europæiske science centre og museer og er oversat til 9 forskellige sprog. Du kan lære om naturvidenskab, overveje etiske spørgsmål, sammenligne lovene i forskellige lande, spille spil og give udtryk for dine meninger.”
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article4064500.ece, NTB har skrevet denne artikkelen
Artikkel om abortering av fostre med Downs syndrom
Norsk nyhetsbyrå, virker derfor troverdig
http://www.playdecide.eu/node/1419
Informasjon av preimplantasjon
Skrevet av mennesker med doktorgrad i tema. Virker derfor troverdig
http://www.bion.no/filarkiv/2010/07/2002_2_s16_Designerbabies.pdf , skrevet av Bioteknologinemda
Artikkel om abortering og etiske spørsmål
Ganske bra artikkel med noe bra informasjon om det vi lette etter, Bioteknologinemda som er oppnevnt av Regjeringen har skrevet den, virker derfor troverdig