Er økologisk mat og landbruk bedre enn ikke økologisk mat og landbruk?
Skrevet av Martine, Henrik, Jaruwan og Oda
external image fig9-8.jpg

Hva er egentlig økologisk mat? Økologisk mat produseres mest mulig i tråd med naturens premisser, og på en måte som i størst mulig grad tar hensyn til dyrenes atferd og behov. Økologisk landbruk bygger på prinsipper om helse, økologi, rettferdighet og varsomhet. Men er det virkelig så mye bedre en annen mat? Er de sprøytene så helsefarlige? Er det hvert å betale så mye mer for mat som du kan kjøpe mye billigere?

Økologisk landbruk tar hensyn til dyrene. Kunnskap og respekt for dyrene er svært viktig innen for økologisk landbruk. Bøndene tar hensyn til hvor mye dagslys dyrene skal få, og hvor stor størrelse det er på inne arealet. Veldig mange dyr får altfor liten plass til å bevege seg på, dette tar det økologiske landbruket hensyn til. Dyrene får også økologisk for, som ikke er tilsatt noen kunstige tilsetninger. Når man vet at dyrene har blitt godt stelt, kan man spise kjøtt og egg med en litt bedre samvittighet.

Økologisk mat tilsettes med veldig lite tilsetningsstoffer. Bøndene bruker ikke syntetiske, kjemiske sprøytemidler. Disse stoffene kan ødelegge planter og dyr, for eksempel fruktbarheten deres. Det kan også gå utover miljøet, ved utslippene av klimagassene karbondioksid, lystgassen og Metan. Disse gassene er med på å forsterke drivhuseffekten. Begrenset bruk av langtransporter for, fører til at de slipper ut mindre karbondioksid ved transport. Det er heller ikke tillatt med kunstige aroma- og fargestoffer. Bøndene har ikke lov til å benytte seg genmodifiserte organismer (GMO). All GMO er forbudt. Kunstgjødsel er heller ikke tillatt, framstilling og transporten av lettløselig kunstgjødsel krever mye mer energi. Økologisk landbruk kan gi et stort biologisk mangfold og et variert kulturlandskap. En grunn til at økologisk landbruk bruker mindre energi er fordi det bygges innhold av organisk materiale i jorda. Det er fordi jorda blir tilført husdyrgjødsel og kompost.


-Økologisk-mat-bedrer-helsa_large.jpg
Ulemper med økologisk mat
Lett å bli dårlig - Det er ikke tjent med kunstige konserveringsmidler og utsatt for stråling, dette er i tilfelle av frukt og grønnsaker.
Dyrere enn vanlig mat - kanskje det beste argument mot økologisk mat er at det er litt for kostbart. I gjennomsnitt må forbrukerne betale 50 % mer for økologiske produkter og opptil 100% mer for økologisk kjøtt og produkter.
Det er vanskelig å få tak i - Tilgjengeligheten har nok vært et av de største problemene når det gjelder økologiske varer. Bare de som er spesielt interesserte tar turen innom helsekosten for å få tak i en spesiell vare. Selv om nordmenn en stund nå har vært positive til økologiske varer har tilgjengeligheten latt vente på seg.
Man vet ikke helt hvor økologisk det er - Det har vært flere tilfeller hvor varer som skal være økologiske ikke er det allikevel. To tonn økologiske epler fulle av sprøytemidler fikk Mattilsynet til å slå alarm tidligere denne måneden.
cow.jpg

Det er bedre å spise økologisk ettersom at det har mer næringsstoffer, men fordi det er økologisk så er også muligheten der for at eventuelle stoffer som kan gjøre en dårlig. Ved produksjon av økologisk mat så kan også mye av maten gå tapt ettersom at man ikke holder borte insekter og lignende, som kan ødelegge maten pluss at holdbarheten er forkortet betydelig. Dette betyr at man må ta mye mer hensyn til hvor mye og når den økologiske maten skal produseres, men dette er kun hvis en større prosent av maten som produseres i dag hadde vært økologisk.

Det er folk som sier at økologisk mat er mye bedre enn vanlig mat, det får dem til å føle seg så mye bedre og disse folkene vil så klart anbefale at mer folk begynner å spise økologisk. Dette er en fin tanke, men det er ikke mulig at alle skal spise økologisk siden etterspørselen til mat er for stor til at man kan ta hensyn til alle de kriteriene som trengs for å lage økologisk mat. Det hadde nok vært fint om alle spiste økologisk, det har nok en bedre effekt på kroppen enn ikke-økologisk mat langsiktig, men det betyr ikke at det er farlig å spise ikke-økologisk mat.

Alt i alt så er nok økologisk mat bedre for kroppen til den grad at vi kanskje føler oss bedre, men det er en ønske tanke om at alle skal spise økologisk kun fordi det er for mange folk, og mye mat som man får kjøpt i Norge er ikke produsert her. Det er også dessverre slik at produksjonen av ikke økologisk mat med sprøytemidler og syntetiske stoffer ikke er så bra for verken miljøet eller dyrene. Men om de skulle gjort det noe annerledes så ville vi kanskje ikke hatt like bra tilgang eller forventninger på mat som vi har i dag, og vi ville funnet nye ting som man vil klage på.

At økologisk mat er bedre for deg til en viss grad er sant, det ville vært fint om alle hadde spist det, men ikke-økologisk mat er lettere å produsere. Samtidig få et bra resultat og på den måten blir det og billigere. Det får lengre varighet, kundene blir oftere fornøyde og det er derfor det er dominerende på markedet.

faces-in-vegetables-fruits_(4).jpg
Kilder:Overskrift eller tittel / Nettadresse / utgiver eller forfatter
Sammendrag av hovedsynspunktene
Egen vurdering av kilden=Troverdighet, Objektiv, Nøyaktig og Egnethet=
http://www.agropub.no/asset/2488/1/2488_1.pdf
En artikkel om at økologisk mat er miljøvennelilg
Jeg tror kilden er ganske troverdig. Han som har skrevet artikkelen virker som om han har gode kilder. Bioforsk, som denne artikkelen er en del av er en forskningsnettside. Det går den også troverdig.
http://lifestyle.iloveindia.com/lounge/pros-and-cons-of-organic-food-10752.html
Ulemper ved økologisk mat
Dett har mye informasjon o
http://altmed.creighton.edu/OrganicFood/perceived_pros_and_cons.htm
Ulemper ved økologisk mat
Dette er troverdig kildeskrevet av a Nate Birgenheier. Han/ M.D. (Doctor of medicine) og står det veldig gode kilder.
http://matportalen.no/Emner/okologi
Generelt om økologisk landbruk
Dette er en god kilde med mye informasjon.
http://www.idebanken.no/Redskapsbua/jordbrukinnhold.html
Om det finnes ulepmber vet økologisk mat.
Kilden overenstemmer med mange andre sider, men pga usikkerhet har vi ikke tatt noen direkte tall fra siden. Vi vil si at kileden er troverdig på hvisse punkter.
http://www.oikos.no/newsread/news.asp?docid=12141&wce=aktuelt
Fordeler og ulemper ved økologisk produksjon.
Vi mener kilden er troverdig. Okios er de som bestemmer hva som er økologisk mat og hva som ikke er det. Det er de som setter på stempelet.