Kan Trådløs nettverk, mobiltelefoner og PC være skadelige for oss mennesker?


Trådløs nettverk
Tråløs nettverk systemet er et veldig nytt system, men har utviklet og spredd seg veldig fort. I dag kan vi se eksemplarer på det nesten hos alle og i nesten alle skoler. Men har vi hatt nok tid til å undersøke om det er farlig eller ikke? Er det helseskadelig å ha trådløs nettverk eller har vi det bare for at det skal være mer ryddig?
“Felo” er en organisasjon for el-overfølsomme som mener at en av tre personer lider for el-overfølsomhet men veit ikke at de har den sykdommen. Symptomene inkluderer kvalme, hodepine, stress, kronisktretthet og tinnitus. Felo mener at Kina, Russland, Italia, Sveits, Belgia og Paris har en elektromagnetisk grenseverdi på 100. 000 µW/m2. Mens vi i Norge følger WHO’s anbefaling og har en stråling på 10 000 000 µW/m2. Gro Harlem Brundtland er et eksempel på dette i og med at hun lider av el-følsomhet.

Trådløs nettverk ikke farlig
Trådløs nettverk sender ut elektromagnetiske stråler. Mellombølge-senderen hører til radioområdet, den trådløse senderen hører til mikrobølgeområdet og solen hovedsakelig til infrarødt lys, synlig lys og UV-området. Felles er at alt er elektromagnetisk stråling, men med ulik energiladning. IKT-Norge sier: når en person sitter tre meter unna en trådløs nettverk blir han/hun utsatt for 0,0315W, å stå i sol lyset utsetter deg for 198W/m2 med infrafødt lys, som er mye mere og blir da mye farligere hvis vi ser på det som stor fare. Hvis du sitter 3 meter fra en 60W lyspære utsetter du deg for 0,53W/m2 med infrarødt og synlig lys! Det er 2000 ganger mer effekt enn den trådløse senderen og med en type elektromagnetisk stråling som er mer energifylt enn det den trådløse senderen stråler ut.
Verdens Helseorganisasjon WHO har gjort meget omfattende studier på stråling og har konkludert med at de grenseverdier som foreligger i dag ikke har noen helsemessig risiko. Dette gjelder bl.a. bruk av mobiltelefonen tett inn til øret og stråling fra andres mobiltelefoner i nærheten. Påvirkning fra en aktiv mobiltelefon som er 2 m vekk fra en person har 10.000 ganger lavere stråling enn den gitte stråling fra egen mobiltelefon som altså er innenfor de gitte grenseverdier.
Forskningen som har blitt gjort til i dag på flere forskjellige universiteter gir ingen holdepunkt til at den svake strålingen til trådløs nettverk er helse farlig. Vi viser til anbefalinger og rapporter fra Statens Strålevern og Post og Teletilsynet, hvor konklusjonen er at normal bruk av trådløse nettverk ikke representerer noen helserisiko.


Mobiltelefon, effektivt men skadelig?
Per i dag er det mange som bruker mobiltelefoner. Det er noe av det mest effektive redskapet mennesket har lagd.” Bruken av mobiltelefon i Norge har økt betydelig de siste årene. I 2007 hadde 94 prosent av alle personer mellom 9 og 79 år mobiltelefon.” [5]
Men hva med strålingen vi ofte hører om? Er det sant at det å snakke i mobiltelefon er skadelig? Du hører om disse forskningsrapporter som hevder det er farlig, men et par uker etterpå kommer det gjerne flere rapporter. Disse konkluderer med det motsatte. Hva skal vi tro på? Den elektromagnetiske stråling som skjer når vi snakker i mobil, er på godt norsk, hodet som blir varmet opp.

“Når vi holder mobiltelefonen inntil hodet, trenger mikrobølger inn. Dette er produsenter av mobiltelefoner, offentlige faginnsatser som WHO (World Health Organization) EU og Statens Strålevern enige om.”[6]

“Forskere hevder at Ved bruk av mobiltelefon kan man oppleve plager som tretthet, hodepine og generelt ubehag. Det hevdes at mobilstråling kan gi hjerneforandringer og fremskynde sykdommer som Alzheimer og Parkinson.” [6]

SAR-verdier
Når du holder mobilen inntil øret, vil noe av de radiobølgene absorberes inn i hodet.
Absorbert effekt angis ved en såkalt SAR-verdi (Specific Absorption Rate) og gis i W/kg (Watt per kilo). Grenseverdien for SAR er satt til 2 W/k. SAR-verdien bestemmes ut fra målinger når mobiltelefonen sender med full styrke. For dagens mobiltelefoner ligger SAR-verdiene mellom 0,1 og 1,9 W/kg. [5]

Barn får mer skader enn voksne?
Det oppfordres sterkt å redusere barnas bruk av mobil. Det er ikke fullt bevist at barn og unge er i større risiko for å bli utsatt for stråling, men det vi vet er at et barns hjerne er under utvikling, og de har et langt liv med mobilbruk foran seg, noe som tyder på at strålingen kan påvirke barn mye lettere.

Beskytt deg mot strålingen
Her er noen gode tips på hvordan du kan redusere eksponeringen av mobilbruk.
1. Ha god avstand mellom kroppen din og mobilen. Hold mobiltelefonen så langt vekk som mulig under en samtale.
2. Bruk håndfriutstyr istedenfor direkte kontakt med mobil.
3. Bruk gjerne tiden på å skrive flere sms. Du har ikke samtale med personen, og mobilen holdes unna kroppen.


Stråling fra PC
Det er mange som stiller store spørsmål angående pc bruk: er det farlig eller er det bare oppskrytt. Dagens ungdommer sitter mye foran pc hver dag. Noen sitter med pc-en på fanget, andre har en såkalt pc-pute, mens andre igjen lar pc-en står på et bestemt sted for eksempel på bordet. Et av de store spørsmålene er: er det farlig å ha pc-en på fanget? Vil man få store skader?
Det er blitt testet mye på dette, og i utgangspunktet skal det ikke være farlig stråling fra pc-en. Noen rapporter mener imidlertid at det kan være farlig [7] i og med at all elektronikken er rett under tastaturet og foran øynene. Dog finnes det ikke vitenskapeligdokumentasjon på at det kan medføre skadelige virkninger. Hvis man skal sette dette i perspektiv så er faktisk bakgrunnsstrålingen fra verdensrommet mye sterkere enn hva en pc gir.

Det vi vet er at Pc avgir mindre stråling enn en mobiltelefon, grunnet at det er mye varmestråling fra en Pc. Hvis du sitter for lenge kan du få forbrenningsskader på lårene uten å merke det umiddelbart.
Uavhengig av stråling vil man merke at det kan bli veldig varmt hvis man sitter med en pc i fanget. Grunnen til det er at prosessoren ikke får luft. Det er nemlig prosessorens oppgave å kjøle ned pc-en, noe som den ikke får mulighet til når noe ligger foran viften.
Noe som er følsomt for varme er testiklene og sædsellene. Korttidsoppvarming skader sædcellene, men kroppen vil være i stand til å reparere skaden etterpå.
Tester viser også at man fort kan utvikle sensitivitet overfor pc-er. Det kan eksempelvis være tørre og røde øyner, tåkesyn, dobbeltsyn og en del hodepine. Gro Harlem Brundtland har faktisk utviklet stor sensitivitet [8]. Hun har slitt med hodepine i over 20 år, men har aldri relatert dette til stråling.

Så langt er det ingen sterke bevis på at stråling fra bærbar pc er skadelig, selv om det er blitt antydet. Det som antydes med stor styrke er at overdrevent pc-e bruk kan utvikle El-følsomhet. Personer som har utviklet slik følsomhet kan ha problemer med å fungere 100 prosent optimalt.KILDER:
NETTADRESSE
Sammendrag av hovedsynspunktene
Egenvurdering av kilden
http://www.digi.no/496438/traadlose-nettverk-utgjor-ingen-helserisiko> [1]
Trådløs nettverk utgjør ingen helserisiko
Det er nett avisen til IKT-Norge. Den er ganske troverdig.
http://www.iktogskole.no/?p=170) [2]
En artikkel som har blitt publisert av IKT.
Det er en artikkel som er ganske full av fakta og har gode kilder. Det er absolutt en god artikkel.
http://www.kvintessens.com/multisites/espen/pdf/6.pdf
[3]
Trådløs Nettverk og skadene den kan utgjøre
Her får du nærmere opplysning om FELO’s mening om stråling.
http://www.nextgentel.no/privat/artikler/straaling.php
[4]
Nextgentel’sin mening om stråling
Nextgentel er et trådløs nettverk organisasjon som beskriver om stråling.
http://www.nrpa.no/dav/bbd686f310.pdf
[5]
Det statens strålevern har og si om mobilstråling.
Dette er en troverdig kilde, fordi kilden er nemlig Statens Strålevern.
http://www.alternativ.no/Nyheter/mobiltelefon.html
[6]
De hevder at det kan fremme sykdommer som alzheimers
Den er ikke så troverdig som Statens strålevern, men hevder at de har selv hentet referanser fra WHO, Statens Strålevern.

http://www.dinside.no/804660/str66aaling-fra-baerbar-pc
[7]
Stråling fra bærbar PC av Brynjulf Blix
Dette er en helt ok side. Den var ganske troverdig, i og med at det skal være skrevet av en såkalt “datadoktor”.
http://www.dagbladet.no/dinside/2002/03/20/320184.html
[8]
Skjerm deg mot stråling! av Aud Dalsegg
En veldig fin side og kan bli sett på som troverdig side.
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/more_og_romsdal/1.7363121
[9]
Det du gjør nå kan være farlig av
Helt ok nettside, troverdig med lite informasjon.