Stråling, er det farlig?
Er stråling (elektromagnetisk felt) helseskadelig? Både for og mot artikler strømmer hvert år, men hva skal vi tro på?

3.jpg


Øker risikoen for hjernesvulst!
Mikrobølger er elektromagnetiske bølger som sendes ut fra blant annet mobiltelefoner og trådløs nettverk. Holder du mobiltelefonen nær hode kan mikrobølgene trenge inn. Akutt hodepine, svimmelhet og konsentrasjonsproblemer er noen av de plagene som du får av hyppig bruk av mobiltelefon. I følge en artikkel i dinside.no har en rekke forskningsgrupper gjort studier som antyder at langvarig bruk av mobiltelefon øker risikoen for hjernesvulst. Dette uttaler også Lars Mjönes, som jobber for Statens Strålskyddsinstitut, en svensk instans for strålevern.
Journal of the American Medical Association har utført en undersøkelse i 2011, der 47 friske mennesker var med. Undersøkelsen viser at når du holder mobilen inntil hodet, øker hjerne aktiviteten. Om den aktiviteten er farlig, vet vi ikke ennå, men en ting er sikkert. Mobilstråling påvirker hjernen.(http://www.forskning.no/artikler/2011/mars/281777)

Ingen fare 4.jpg
Tidligere helseminister Bjarne Håkon Hanssen sier klart og tydelig at det er ingen fare. Han mener også at vi, nordmenn, ligger langt under grensene for å bli skadeliggjort av strålene. Denne uttalelsen finner vi i tv2.no som er publisert i 2008.
En dansk forsker ved navn Johansen uttaler’’ Tenk på at milliarder av mennesker har mobiltelefoner. Hvis strålingen var farlig, burde forekomsten av hjernetumorer stige ganske markant.’’ Det han sier høres veldig logisk og overbevisende ut. Han mener også at man ville se bevegelser i statistikkene, noe som han og forsketeamet ikke gjør.

Krever forbud
Statens strålevern mener i en artikkel fra forbruker.no at stråling fra trådløs nettverk ikke er farlig, mens miljøvernforbundet vil kreve forbud mot trådløse nettverk i offentlige bygg. Den elektromagnetiske stråling fra trådløse nettverk påvirker hjernen, og dermed læreevnen og kan i verste fall endre menneskets DNA-oppbygningen og føre til alvorlige sykdommer, viser en nyere forskning.

I en kilde forklarer en mann fra en videregåendeskole om tallene som blir sendt ut fra de trådløse senderene. Han sier at
det er max 0,0315W på en vanlig trådløs sender du har i huset. Så for å gi et bilde at hvilke mengder vi snakker om setter han det opp i et regnestykke. Grensen for strålingsintensitet for trådløse nettverk er i følge Statens strålevern på 10W/m2 (altså 10 Watt per kvadratmeter). Formelen for å regner ut intensiteten er: I = P/(4πr2). Intensiteten for en trådløs sender blir da (om du står 3 meter vekke): I = 0,0325/(4π32) = 0,000279W/m2. Altså 0,279 tusendels Watt per kvadratmeter. Det er et godt stykke unna 10W/m2. Og for å sammenligne med noe annet setter han opp samme regnestykke for Kvitsøy-senderen (som ble satt ut av drift i 2006 etter nærmere 25 års tjeneste). Den hadde en sendeeffekt på minst 1700 kW (mellombølgesenderen + en av kortbølgesenderne) og er rundt 13 km fra Randaberg sentrum: I = 1700000/(4π130002) = 0,000801W/m2. Altså 0,801 tusendels Watt per kvadratmeter. Dette er nesten 3 ganger mer enn en trådløs sender (hvis du er 3 meter vekke) og dette har innbyggere i Randaberg blitt utsatt for 24/7 i 25 år.
Så med dette mener han at de trådløse senderene ikke er farlige. For å se om dette virker som en reel kilde går vi inn på sidene til Statens strålevern, noe som bekrefter det han skriver i artikkelen. Også spurte vi Lars Erik som kunne bekrefte at regnestykket var riktig. Og med dette er vi sikre på at dette er en sikker kilde.

2.jpg
Kan ikke bekreftes
Ut fra dagens kunnskap kan vi dessverre ikke bekrefte om trådløs nettverk og mobilstråling er farlig eller ikke. Noen mener for fullt at det er helt farlig at de til og med ønsker å forby strålingen. Andre tar det helt med ro og står fast at det absolutt ikke har noen skadevirkninger.
Vi synes at stråling fra mobil og trådløs nettverk er til en viss grad skadelig. Disse skadene trenger ikke å være sånn at vi kan ”se” dem, som f. eks kreftsvulster og lignende. Det kan godt være påvirkning på psykisk helse. Dessverre har ikke forskerne forsket på det ”feltet” ennå, så vi kan ikke bekrefte om det er sant eller ikke.

Skrevet av: Saja, Zuzanna, Håkon og Sunniva


KILDER:


Nettadresse
Navn på artikkelen
Innhold
troverdighet
http://www.iktogskole.no/?p=170&replytocom=64>
‘’Det farlige trådløse nettet’’
Hvor sterkt stråling fra trådløs nettverk er
God artikkel
Sammenlikning
Mye matematikk
Delvis troverdig. Navnet på forfatteren er oppgitt.
http://home.c2i.net/lande/C218.htm
‘’Radar, radiosendere, mobiltelefoner og helse’’
Fakta om Radio- og mikrobølger
Systematisk
Mye fakta
Ikke troverdig. Forfatteren er ikke oppgitt
http://www.stralevern.no/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=27
‘’Hva er stråling’’
Forklaring på hva stråling er
En del fakta
Artikkelen er skrevet av Folkets strålevern, er ikke så fult så troverdig når det ikke står hvem som har skrevet den
http://forbruker.no/digital/nyheter/data/article1820517.ece
‘’ Statens strålevern: Ikke farlig’’
Trådløs nettverk
Bra artikkel
Viser flere sider av en sak
Troverdig
http://www.forskning.no/artikler/2011/mars/281777
‘’ Ny tvil om mobilstråling’’
Mobilstråling- farlig eller ikke
Meget god artikkel.
Bra strukturert
Veldig troverdig. Viser kilder. Forfatteren er oppgitt. Refererer til forskere.
http://www.tv2.no/gmn/hvor-farlig-er-mobilen-2397061.html
‘’ Hvor farlig er mobilen?’’
Mobilstråling- ikke farlig