Alle bildene vi finner på internett eies av noen. Det er bare de som er merket med cc som vi kan bruke.
Les mer her: http://drammenvgs-skolebiblioteket.wikispaces.com/Bilder%2C+hvilke+kan+vi+bruke%3F